คิดว่าอะไรดีกับโลกและเรา ก็แค่ลงมือทำ ชวนดู Circular Living ในวงการแพทย์และฟุตบอล (A Day)
21 November 2020
คิดว่าอะไรดีกับโลกและเรา ก็แค่ลงมือทำ ชวนดู Circular Living ในวงการแพทย์และฟุตบอล (A Day)
Sustainability
จีวรจากพลาสติกใช้แล้ว โปรตีนทางเลือกจากขยะเศษอาหาร (A Day)
20 November 2020
จีวรจากพลาสติกใช้แล้ว โปรตีนทางเลือกจากขยะเศษอาหาร (A Day)
Sustainability
Look to the future: When the Circular Economy isn't an option but an approach that businesses need to pay special attention to
11 November 2020
Look to the future: When the Circular Economy isn't an option but an approach that businesses need to pay special attention to
Scoop
ลงมือจริง วัดผลได้ วิถีของ GC
29 September 2020
ลงมือจริง วัดผลได้ วิถีของ GC
Sustainability
มารู้จัก "ก๊าซเรือนกระจก" กันเถอะ
29 September 2020
มารู้จัก "ก๊าซเรือนกระจก" กันเถอะ
Sustainability
Five Reasons to Use GC Estate’s Meeting Room Services
14 September 2020
Five Reasons to Use GC Estate’s Meeting Room Services
Others
Dr. Kongkrapan Intarajang: Circular Economy to Circular Living, sustainability for the future built on collaboration among everyone [aDay BULLETIN]
06 August 2020
Dr. Kongkrapan Intarajang: Circular Economy to Circular Living, sustainability for the future built on collaboration among everyone [aDay BULLETIN]
Sustainability
[The Cloud] Eight Chic and Fashionable Items made of Upcycled Plastic by Thai Designers
04 August 2020
[The Cloud] Eight Chic and Fashionable Items made of Upcycled Plastic by Thai Designers
Sustainability
'Recreate for Happiness, Reuse for Fun': A New Way of Designing Brings Smiles to the World
30 July 2020
'Recreate for Happiness, Reuse for Fun': A New Way of Designing Brings Smiles to the World
Sustainability
[a day] Turning Problems into Opportunities through ‘Upcycling, Upstyling’ Designs
29 July 2020
[a day] Turning Problems into Opportunities through ‘Upcycling, Upstyling’ Designs
Sustainability
Scientists point the way to making reusable packaging safe from COVID-19
14 July 2020
Scientists point the way to making reusable packaging safe from COVID-19
Sustainability
SMART Office, new office ideas in the 'new normal' era that employees love
07 July 2020
SMART Office, new office ideas in the 'new normal' era that employees love
Sustainability