19 December 2020

GC รับรางวัลประกาศเกียรติคุณชนะเลิศการประกวดร้านงานกาชาดออนไลน์ ประจำปี 2563 ประเภทหน่วยงานเอกชน พร้อมออกร้านออนไลน์ Upcycling Shop by GC ตอกย้ำการใช้ชีวิตแบบ GC Circular Living

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงเป็นครั้งแรกที่งานกาชาดได้จัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์ ภายใต้แนวคิด “Connectivity of Giving #ให้ด้วยใจไร้พรมแดน” ในฐานะผู้นำในธุรกิจเคมีภัณฑ์ พร้อมนำหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ซึ่งเป็นหนึ่งในกลยุทธ์หลักมาปรับใช้ในองค์กร GC ได้ร่วมออกร้าน Upcycling Shop by GC ในงานกาชาดออนไลน์ครั้งนี้ ซึ่งเป็นการประยุกต์แนวคิดการใช้ชีวิตตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนแบบ GC Circular Living ที่เน้นย้ำการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดในชีวิตประจำวัน

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2563 ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รับพระราชทานรางวัลประกาศเกียรติคุณชนะเลิศการประกวดร้านงานกาชาดออนไลน์ ประจำปี 2563 ประเภทหน่วยงานเอกชน จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ทั้งนี้ ระหว่างวันที่ 19-29 ธันวาคม 2563 นอกจากจะสามารถเลือกซื้อสินค้าอัพไซคลิงที่ร้าน Upcycling Shop by GC ผ่านเว็บไซต์ www.งานกาชาด.com ได้ตลอด 24 ชั่วโมงแล้ว ยังสามารถร่วมโหวตให้คะแนนร้านค้าได้อีกด้วย โดยทุก 1 คะแนนมีค่าเท่ากับ 1 บาท ซึ่งรายได้ทั้งหมดเป็นเงินบริจาคเพื่อสมทบทุนสภากาชาดไทยต่อไป

โดยไฮไลต์ของร้าน Upcycling Shop by GC คือ 4 ห้องแห่งการให้ ได้แก่ 1. ห้อง Upcycling (Hi)Story ให้ “รู้ที่มา” ที่บอกเรื่องราวความเป็นมาของร้าน Upcycling Shop by GC ซึ่งเกิดจากโครงการ Upcycling the Oceans, Thailand ที่นำขยะจากทะเลมาผ่านกระบวนการอัพไซคลิงเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่ม 2. ห้อง Upcycling Steps ให้ “รู้กระบวนการ” ที่อธิบายกระบวนการอัพไซคลิงของผลิตภัณฑ์อัพไซคลิงต่าง ๆ เช่น เสื้อผ้าหรือสินค้าแฟชั่นที่ผลิตจากขวด PET หรือไม้เทียมที่ผลิตจากถุงพลาสติก เพื่อนำไปต่อยอดเป็นเฟอร์นิเจอร์ 3. ห้อง Upcycling Items ให้ “ช็อปปิ้ง” ที่ผู้คนสามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อัพไซคลิงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็น เสื้อผ้า กระเป๋า จีวรรีไซเคิล ที่ GC พัฒนาร่วมกับวัดจากแดง คุ้งบางกะเจ้า 4. ห้อง Upcycling for A Better World ให้ “โลกน่าอยู่ขึ้น” แสดงให้เห็นภาพว่า GC ได้นำขยะพลาสติกจำนวนมากเข้าสู่กระบวนการอัพไซคลิงที่ช่วยลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก และสามารถเทียบเป็นการปลูกต้นไม้ใหญ่ทดแทนได้