พีทีที โกลบอล เคมิคอล จัด “โครงการเฉลิมพระเกียรติ สายใยซั้งเชือก PTTGC สร้างแหล่งอาศัย สัตว์น้ำชายฝั่งทะเลระยอง”
11 August 2016
พีทีที โกลบอล เคมิคอล จัด “โครงการเฉลิมพระเกียรติ สายใยซั้งเชือก PTTGC สร้างแหล่งอาศัย สัตว์น้ำชายฝั่งทะเลระยอง”
Environment
พีทีที โกลบอล เคมิคอล และ เอส.พี.เพ็ทแพค ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ โครงการความร่วมมือเพื่อพัฒนาตลาดบรรจุภัณฑ์พลาสติกในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
03 August 2016
พีทีที โกลบอล เคมิคอล และ เอส.พี.เพ็ทแพค ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ โครงการความร่วมมือเพื่อพัฒนาตลาดบรรจุภัณฑ์พลาสติกในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
Economy
PTT Global Chemical Wins the Honorable Prize in the Investors’ Choice Award Ceremony No.3/2016
27 July 2016
PTT Global Chemical Wins the Honorable Prize in the Investors’ Choice Award Ceremony No.3/2016
Award
กลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล รับ 7 รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ปี 2559 The Prime Minister's Industry Award 2016
26 July 2016
กลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล รับ 7 รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ปี 2559 The Prime Minister's Industry Award 2016
Award
PTTGC was ranked in ESG100 Company as one of the 100 listed companies that have outstanding sustainable business practices
21 July 2016
PTTGC was ranked in ESG100 Company as one of the 100 listed companies that have outstanding sustainable business practices
Award
CEO Won Best CEO Award
14 July 2016
CEO Won Best CEO Award
Award
PTT Global Chemical and Shareholders Expresses Generosity Contributing to Siriraj Hospital’s Fund for Underprivileged Patients
01 July 2016
PTT Global Chemical and Shareholders Expresses Generosity Contributing to Siriraj Hospital’s Fund for Underprivileged Patients
Society
PTT Global Chemical Wins Honorary Award “Most Outstanding Company 2016” in Industrial Product Category
23 June 2016
PTT Global Chemical Wins Honorary Award “Most Outstanding Company 2016” in Industrial Product Category
Award
PTT Global Chemical Wins Corporate Governance Asia 2016 Award
17 June 2016
PTT Global Chemical Wins Corporate Governance Asia 2016 Award
Award
PTT Global Chemical Received Popular Award for the Fourth Consecutive Year
24 May 2016
PTT Global Chemical Received Popular Award for the Fourth Consecutive Year
Award
พีทีที โกลบอล เคมิคอล พบนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ (Analyst Meeting) และพบสื่อมวลชน (Media Meeting) ครั้งที่ 2/2559
19 May 2016
พีทีที โกลบอล เคมิคอล พบนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ (Analyst Meeting) และพบสื่อมวลชน (Media Meeting) ครั้งที่ 2/2559
Economy
PTTGC Football Clinic & PTT Rayong Youth League 2016
23 April 2016
PTTGC Football Clinic & PTT Rayong Youth League 2016
Society