พีทีที โกลบอล เคมิคอล ลงนามร่วม กนอ. พัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมพลาสติกในเขตเศรษฐกิจพิเศษ สร้างมูลค่าเพิ่ม
12 March 2015
พีทีที โกลบอล เคมิคอล ลงนามร่วม กนอ. พัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมพลาสติกในเขตเศรษฐกิจพิเศษ สร้างมูลค่าเพิ่ม
Economy
PTTGC received a congratulatory plaque from the Thai Prime Minister for becoming one of the 10 Thai companies selected as a member of DJSI World Member
26 February 2015
PTTGC received a congratulatory plaque from the Thai Prime Minister for becoming one of the 10 Thai companies selected as a member of DJSI World Member
Award
พีทีที โกลบอล เคมิคอล รับรางวัลยอดเยี่ยม IAA Awards for Listed Companies 2014 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5
26 February 2015
พีทีที โกลบอล เคมิคอล รับรางวัลยอดเยี่ยม IAA Awards for Listed Companies 2014 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5
Award
พีทีที โกลบอล เคมิคอล พบนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และ พบสื่อมวลชน (Media Meeting) ครั้งที่ 1/2558
20 February 2015
พีทีที โกลบอล เคมิคอล พบนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และ พบสื่อมวลชน (Media Meeting) ครั้งที่ 1/2558
Economy
PTTGC received TOP Corporate Governance Report Awards in SET Awards Ceremony 2014
27 November 2014
PTTGC received TOP Corporate Governance Report Awards in SET Awards Ceremony 2014
Award
PTT Global Chemical PLC and companies in the group received five of The Prime Minister's Industry Awards 2014
26 November 2014
PTT Global Chemical PLC and companies in the group received five of The Prime Minister's Industry Awards 2014
Award
PTTGC Branch No#3 received Thailand Energy Award 2014
21 November 2014
PTTGC Branch No#3 received Thailand Energy Award 2014
Award
PTT Global Chemical ร่วมงานมหกรรมการลงทุนครบวงจรแห่งปี SET in The City 2014
20 November 2014
PTT Global Chemical ร่วมงานมหกรรมการลงทุนครบวงจรแห่งปี SET in The City 2014
Economy
PTT Global Chemical PCL’s Media Meeting and Analyst Meeting 4/2014
14 November 2014
PTT Global Chemical PCL’s Media Meeting and Analyst Meeting 4/2014
Economy
PTTGC Branch No.2 received Certificate in BCMs under ISO: 22301:2012
05 November 2014
PTTGC Branch No.2 received Certificate in BCMs under ISO: 22301:2012
Award
PTT Global Chemical received Corporate Governance Asia Recognition Awards 2014
24 October 2014
PTT Global Chemical received Corporate Governance Asia Recognition Awards 2014
Award
PTT Global Chemical participated in ASEAN Federation of Plastic Industries Conference (AFPI)
21 October 2014
PTT Global Chemical participated in ASEAN Federation of Plastic Industries Conference (AFPI)
Economy