กิจกรรมที่ผ่านมา

Roadshow / Conference
01 มิถุนายน 2566
เวลา: 14:00 - 15:00
Roadshow / Conference
Thanachart Virtual Energy Day 2023
Virtual
Roadshow / Conference
31 พฤษภาคม 2566
เวลา: 16:00 - 16:50
Roadshow / Conference
UBS OneAsean Conference 2023
The Fullerton Hotel Singapore
Roadshow / Conference
31 พฤษภาคม 2566
เวลา: 13:00 - 13:50
Roadshow / Conference
UBS OneAsean Conference 2023
The Fullerton Hotel Singapore
Roadshow / Conference
19 พฤษภาคม 2566
เวลา: 13:00 - 17:00
Roadshow / Conference
Non-deal Roadshow Q1/2023
Opportunity Day
17 พฤษภาคม 2566
เวลา: 09:15 - 10:00
Opportunity Day
Opportunity Day Q1/2023
Virtual
Analyst Meeting
12 พฤษภาคม 2566
เวลา: 17:30 - 18:30
Analyst Meeting
Analyst meeting Q1/2023
Virtual
Roadshow / Conference
10 พฤษภาคม 2566
เวลา: 16:30 - 17:30
Roadshow / Conference
Conference call on PTTGC's Q1/2023 result announcement (TH version)
Virtual
Roadshow / Conference
10 พฤษภาคม 2566
เวลา: 15:00 - 16:00
Roadshow / Conference
Conference call on PTTGC's Q1/2023 result announcement (EN version)
Virtual
การประชุมผู้ถือหุ้น
07 เมษายน 2566
เวลา: 09:00 - 11:00
การประชุมผู้ถือหุ้น
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
Virtual
Roadshow / Conference
15 มีนาคม 2566
เวลา: 13:00 - 14:00
Roadshow / Conference
Non-deal roadshow by BLS
Virtual
Roadshow / Conference
14 มีนาคม 2566
เวลา: 12:00 - 14:00
Roadshow / Conference
PTT Group Luncheon Talk 2023 by BLS
Conrad Bangkok Hotel
Roadshow / Conference
07 มีนาคม 2566
เวลา: 14:00 - 16:50
Roadshow / Conference
Nomura ASEAN Conference 2023
Mandarin Oriental Kuala Lumpur