งบการเงิน
ไตรมาสที่ 3/2564
ไตรมาสที่ 2/2564
ไตรมาสที่ 1/2564
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
ไตรมาสที่ 3/2564
ไตรมาสที่ 2/2564
ไตรมาสที่ 1/2564
เอกสารนำเสนอ
2021 APAC Resources Conference by BofA Securities
SET Digital Roadshow
Opportunity Day Q3/2021
Analyst Meeting Q3/2021
GC's Decarbonization Pathways
Daiwa Investment Conference
APAC ESG Corporate Day by UBS
2021 Asian Credit Conference by BofA Securities
Asian Gems Virtual Conference 2021 by UOBKayHian
ASEAN Energy 1x1 Forum by J.P.Morgan
KGI Energy Day
28th Annual CITIC CLSA Flagship Investors' Forum 2021
Daiwa ESG Conference
PTTGC Group Conference Call with UBS
Opportunity Day Q2/2021
Analyst Meeting Q2/2021
ESG Focused Corporate Access Day by DBS
GC Analyst Meeting for the Acquisition of Allnex
Opportunity Day Q1/2021
Analyst Meeting Q1/2021
Thailand C Suite Corporate Day 2021 by Citi
Thai Corporate Day 2021 by BLS
เว็บแคสต์
Opportunity Day Q3/2021
Analyst Meeting Q3/2021
Opportunity Day Q2/2021
Analyst Meeting Q2/2021
GC Analyst Meeting for the Acquisition of Allnex
Opportunity Day Q1/2021
Analyst Meeting Q1/2021