Nik (Nattawat) Nirdnoy

Investment Manager
Nik (Nattawat) Nirdnoy

ณัฐวรรธก์ เข้าร่วมงานกับ GC ในปี 2563 โดยรับผิดชอบด้านการพัฒนาและจัดทำวิทยานิพนธ์ การประเมินและการดำเนินการในข้อตกลงต่าง ๆ สำหรับการลงทุนของ Corporate venture capital

ก่อนเข้าร่วมกับ GC ณัฐวรรธก์ เคยทำงานกับบริษัทที่ปรึกษาระดับโลก โดยมีหน้าที่รับผิดชอบในการดูแลลูกค้าองค์กรขนาดใหญ่ของโครงการต่าง ๆ ทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในด้านการจัดการนวัตกรรม การจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร และการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล

ณัฐวรรธก์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ จาก มหาวิทยาลัยเอดินเบอระ และระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) จากสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์