01 มีนาคม 2562

ยังจำได้ไหม ? พลาสติกรอบตัวเรามี 7 ประเภท

สมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกแห่งสหรัฐฯ กำหนดมาตรฐานของพลาสติกยอดนิยมที่นำกลับมารีไซเคิลได้ไว้ 7 ประเภทดังนี้

 1. Polyethylne Terephthalate (PET)
  • ใช้ทำขวดน้ำดื่ม ขวดน้ำมันพืช ฯลฯ นำมารีไซเคิลเป็น เส้นใยเสื้อกันหนาว พรม และใยสังเคราะห์ เป็นต้น
 2. High Density Polyethylene (HDPE)
  • ใช้ทำขวดนม ขวดน้ำ และบรรจุภัณฑ์ น้ำยาทำความสะอาด ฯลฯ นำมารีไซเคิลเป็นขวดน้ำมันเครื่อง ท่อ ลังไม้เทียม เป็นต้น
 3. Polyvinylchloride (PVC)
  • ใช้ทำท่อประปา สายยาง ประตู ฯลฯ นำมารีไซเคิลเป็น กรวยจราจร ท่อน้ำ เฟอร์นิเจอร์ เป็นต้น
 4. Low-Density Polyethylene (LDPE)
  • ใช้ทำฟิล์ม ถุงบรรจุอาหาร ฯลฯ นำมารีไซเคิลเป็น ถุงดำ ถังขยะ กระเบื้อง เฟอร์นิเจอร์ เป็นต้น
 5. Polypropylene (PP)
  • ใช้ทำภาชนะบรรจุอาหาร จาน ชาม กระบอกน้ำ ขวดบรรจุยา ตะกร้า ฯลฯ นำมารีไซเคิลเป็น กล่องแบตเตอรี่ ชิ้นส่วนในรถยนต์ เป็นต้น
 6. Polystyrene (PS)
  • ใช้ทำโฟมใส่อาหาร นำมารีไซเคิลเป็นไม้แขวนเสื้อ ไม้บรรทัด แผงสวิตช์ไฟ ฉนวนความร้อน ถาดไข่ เป็นต้น
 7. Other
  • อาจนำพลาสติกชนิดนี้ มาผสมกับชนิดอื่น และนำมารีไซเคิลได้

“GC ส่งเสริมให้ใช้พลาสติกอย่างรู้คุณค่า และเกิดประโยชน์สูงสุดตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน”

#Circularliving #ไลฟ์สไตล์เปลี่ยนโลก #GCChemistryforBetterLiving