16 กุมภาพันธ์ 2561

พลาสติกกับงานออกแบบแห่งอนาคต

PTTGC ร่วมสร้างสรรค์ พร้อมแสดงผลงานจากผ้าผืนแรกที่เปลี่ยนจากขยะพลาสติกใต้ทะเลของโครงการ Upcycling the Oceans, Thailand ในงานออกแบบกรุงเทพฯ 2561 (Bangkok Design Week 2018) ซึ่งจัดโดยสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) (OKMD) ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC)

พาวิลเลียน “Waste Side Story” by PTTGC คืองานสถาปัตยกรรมที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างบริษัท พีทีที โกลบอล เคมีคอล จำกัด (มหาชน) (PTTGC), กลุ่มนักวิจัย และนักออกแบบชั้นนำ อาทิ คุณ Javier Goyeneche จากแบรนด์ Ecoalf คุณประภากาศ อังศุสิงห์ จากแบรนด์ HOOK’S by Prapakas, แบรนด์ Ausara Surface โดยคุณจารุพัชร อาชวะสมิต, แบรนด์ FiF Design Studio โดยคุณพงศธร ละเอียดอ่อน และคุณภูเบศ วิทยาสุข แบรนด์ Prompt Design โดยคุณสมชนะ กังวารจิตต์ แบรนด์ TandT โดยคุณธนาวุฒิ ธนาสารวิมล แบรนด์ III by FLY NOW III โดยคุณราวิน รุ่งสว่าง คุณลลิตา นริสรานนท์ แบรนด์ Cloud-floor สตูดิโอ ฯลฯ ที่มารวมพลังกันสร้างสรรค์ผลงานออกแบบด้วยการเปลี่ยนขยะพลาสติกให้เป็นสินค้าแฟชั่น เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับ รวมถึงงานสถาปนิกออกแบบ ที่สร้างมูลค่าเพิ่ม ผลงานทุกชิ้นถูกสร้างสรรค์ขึ้นภายใต้คอนเซ็ปต์ “THE NEW-iST VIBES” หรือ “ออกแบบไปข้างหน้า” ซึ่งสะท้อนแนวคิดที่คำนึงถึงอนาคต