GC โดยสายงานวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม คว้า 2 รางวัล Innovation Award ในงาน PTT Group SPIRIT+D for CHANGE 2019
07 พฤศจิกายน 2562
GC โดยสายงานวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม คว้า 2 รางวัล Innovation Award ในงาน PTT Group SPIRIT+D for CHANGE 2019
Innovation News
ความสำเร็จของความร่วมมือระหว่าง GC และ VISTEC ในการนำก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มาใช้ให้เกิดประโยชน์
15 ตุลาคม 2562
ความสำเร็จของความร่วมมือระหว่าง GC และ VISTEC ในการนำก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มาใช้ให้เกิดประโยชน์
Innovation News
GC จับมือ PETROMAT ร่วมพัฒนาวัสดุดูดซับประสิทธิภาพสูง เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
09 ตุลาคม 2562
GC จับมือ PETROMAT ร่วมพัฒนาวัสดุดูดซับประสิทธิภาพสูง เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
Innovation News
GC จับมือ GCIA แลกเปลี่ยนเทคโนโลยี เสริมความแข็งแกร่งด้านไบโอเทคโนโลยี
09 ตุลาคม 2562
GC จับมือ GCIA แลกเปลี่ยนเทคโนโลยี เสริมความแข็งแกร่งด้านไบโอเทคโนโลยี
Innovation News
พีทีที โกลบอล เคมิคอล ร่วมกับสถาบันวิทยสิริเมธี วิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นแนวหน้า
18 ตุลาคม 2560
พีทีที โกลบอล เคมิคอล ร่วมกับสถาบันวิทยสิริเมธี วิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นแนวหน้า
Innovation News
GC จับมือ NTU จากสิงคโปร์ลงนาม MOU พัฒนาวัสดุขั้นสูงการพิมพ์ 3 มิติใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์
17 ตุลาคม 2560
GC จับมือ NTU จากสิงคโปร์ลงนาม MOU พัฒนาวัสดุขั้นสูงการพิมพ์ 3 มิติใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์
Innovation News
GC ร่วมลงนาม MOU กับทาง สวทช. สนับสนุนการพัฒนาเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกในพื้นที่วังจันทร์วัลเลย์ จ. ระยอง
16 ตุลาคม 2560
GC ร่วมลงนาม MOU กับทาง สวทช. สนับสนุนการพัฒนาเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกในพื้นที่วังจันทร์วัลเลย์ จ. ระยอง
Innovation News