14 กันยายน 2563

GC เข้าเฝ้าสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อทูลเกล้า ฯ ถวายเงินรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดงาน “๓๓๓ ปี จากแวร์ซายส์... สู่สวนหลวง ร.๙ -เทศกาลตลาดในสวนฝรั่งเศส”

ดร.ชญาน์ จันทวสุ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารความยั่งยืนและภาพลักษณ์องค์กร เข้าเฝ้าสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อทูลเกล้า ฯ ถวายเงินรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดงานเทศกาล “๓๓๓ ปี จากแวร์ซายส์... สู่สวนหลวง ร.๙ -เทศกาลตลาดในสวนฝรั่งเศส” และการจำหน่ายตราไปรษณียากรที่ระลึกครบรอบ 333 ปี ความสัมพันธ์ ไทย-ฝรั่งเศส โดย GC เป็นผู้สนับสนุนหลักในการจัดงาน ร่วมกับสมาคมนักเรียนเก่าฝรั่งเศส เมื่อวันที่ 31สิงหาคม 2563 ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน

งาน “๓๓๓ ปี จากแวร์ซายส์... สู่สวนหลวง ร.๙ -เทศกาลตลาดในสวนฝรั่งเศส” จัดขึ้นเมื่อวันที่ 7-8 ธันวาคม 2562 ณ ลานจิตรลดาจรัล สวนหลวง ร.๙ กรุงเทพฯ เพื่อให้ประชาชนได้มาชิม ช้อป ใช้ ในสไตล์ฟรองเซส์ โดยจำลองบรรยากาศของงาน “Marché de Noël” มีการออกร้านในรูปแบบของตลาดคริสต์มาส ซึ่งชาวฝรั่งเศสนิยมจัดขึ้นช่วงเดือนธันวาคมตามเมืองสำคัญ อาทิ กรุงปารีส และสตราสบูร์ก และนำเสนอสินค้าฝรั่งเศส การแสดงศิลปวัฒนธรรมที่หลากหลาย ซึ่งจุดเด่นของงานคือ การนำเสนอเรื่องราวจากบันทึกของ โกษาปานในรูปแบบที่ไม่เคยมีใครทำมาก่อน เป็นการเล่าเรื่องการเดินทางของคณะราชทูตถึงเมือง Brest และมหัศจรรย์แวร์ซายส์ โดยการแสดงแสง สี เสียงประกอบจินตลีลา

เกี่ยวกับงาน “๓๓๓ ปี จากแวร์ซายส์... สู่สวนหลวง ร.๙ -เทศกาลตลาดในสวนฝรั่งเศส”

ข่าวอื่นๆ