17 ธันวาคม 2563

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมชมโครงการความร่วมมือระหว่างดอยคำ และ GC

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นประธานเปิดโรงเรือนควบคุมสภาพแวดล้อมและโรงคัดบรรจุ ภายในบริเวณโรงเก็บผลิตภัณฑ์เกษตรและโรงปฏิบัติการวิจัยทางพืช โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 1 (ฝาง) จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี คุณพิพัฒพงศ์ อิศรเสนา ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด และ คุณพรศักดิ์ มงคลตรีรัตน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์โพลิเมอร์พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงานโรงงานหลวงฯ คณะทำงาน และประชาชนในพื้นที่ร่วมเฝ้ารับเสด็จฯ เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2563

ในการนี้ คุณพรศักดิ์ ได้กล่าวถวายรายงานถึงนวัตกรรมทางการเกษตรต่างๆ ของ GC ที่ทำให้เกษตรกรได้ผลผลิตที่ดีขึ้น ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและมีมูลค่าเพิ่ม พร้อมคำนึงถึงการจัดการขยะและลดการสร้างมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจนความคืบหน้าของโครงการความร่วมมือระหว่าง GC และ ดอยคำ ด้านนวัตกรรมอุตสาหกรรมการเกษตรต่างๆ เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนแก่เกษตรกร ได้แก่

  1. โครงการพัฒนาโรงเรือนแบบถอดประกอบ (Modular Greenhouse) ซึ่งดำเนินโครงการแล้วเสร็จแล้ว
  2. พลาสติกคลุมโรงเรือนสำหรับไม้ผล (Functional Greenhouse Film For Fruit) ขณะนี้ยังอยู่ในระหว่างการทดสอบ
  3. ถุงเพาะชำจากพลาสติกชีวภาพ (Bioplastic Nursery Bag) ขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงสูตรให้เหมาะสมกับพืชรอบการปลูกสั้น และมีแผนทดสอบกับดอยคำ ในรอบการปลูกปี 2564

นอกจากนี้ ดอยคำ ได้ร่วมกับ GC ผลักดันให้เกิดความตระหนักรู้ในเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ให้แก่เยาวชนและคนในชุมชนต่างๆ อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ ยังมีผลิตภัณฑ์ Upcycling by GC ที่ดอยคำนำไปมอบให้วัดและชุมชนในจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย บุรีรัมย์ และสกลนคร ได้แก่ ผ้าไตรจีวรอัพไซคลิง (ผลิตจากขวดน้ำพลาสติก 60 ขวด) ผ้าคลุมเก้าอี้ (ผลิตจากขวดน้ำพลาสติก 13 ขวด) อิฐบล็อกรีไซเคิลผสมเศษฝาขวดน้ำพลาสติกประมาณ 50% เสื่อ PDM (ผลิตจากพลาสติกโพรพิลีน รีไซเคิล 80%) และชุดกีฬา (ผลิตจากขวดน้ำพลาสติก 24 ขวด) อีกด้วย

ข่าวอื่นๆ