03 ตุลาคม 2562

GC ให้การต้อนรับที่ปรึกษาการพาณิชย์ สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย เพื่อหารือแนวทางในการสนับสนุนและส่งเสริมการลงทุนของ GC ในประเทศสหรัฐอเมริกา

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2562 Mr. John D. Breidenstine ตำแหน่ง Minister Counselor for Commercial Affairs และ ASEAN Regional Senior Commercial Officer ปฏิบัติหน้าที่ที่ปรึกษาการพาณิชย์ สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย เข้าพบ ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คุณณะรงค์ศักดิ์ จิวากานันต์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงาน International Business Operations และ คุณทศพร บุณยพิพัฒน์ ในฐานะ President & CEO ประจำ PTTGC America LLC ในโอกาสที่ Mr. John เข้ารับตำแหน่งและเริ่มปฏิบัติหน้าที่ประจำประเทศไทย เพื่อหารือและเสนอแนวทางในการสนับสนุนและส่งเสริมการลงทุนของ GC ในประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้งที่มีอยู่แล้วในปัจจุบัน รวมถึงโครงการ US Petrochemical Complex ในรัฐโอไฮโอ

ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีความสัมพันธ์อันดีกับสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย และหน่วยงานส่งเสริมการลงทุนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีส่วนช่วยส่งเสริมให้การลงทุนในต่างประเทศของบริษัทฯ เป็นไปอย่างราบรื่นและประสบความสำเร็จ

ข่าวอื่นๆ