12 ตุลาคม 2561

ผู้บริหารและพนักงาน จีซี กรุ๊ป ร่วมกับ กระทรวงพลังงาน และกลุ่ม ปตท. ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล และร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เพื่อถวายพระราชกุศล แด่ในหลวงรัชกาลที่ ๙

ผู้บริหารและพนักงาน จีซี กรุ๊ป ร่วมกับ กระทรวงพลังงาน และกลุ่ม ปตท. ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล และร่วมทำบุญตักบาตร เพื่อถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต เมื่อวันที่ ๑๑ และ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑

ข่าวอื่นๆ