09 เมษายน 2558

PTTGC ลงนาม MOU โครงการความร่วมมือเพื่อการพัฒนาบรรจุภัณฑ์สำหรับถุงรับบริจาคโลหิตและพลาสติกทางการแพทย์ ร่วมกับ สภากาชาดไทย และบริษัท อุตสาหกรรมถุงพลาสติคไทย จำกัด

คุณสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ลงนาม MOU โครงการความร่วมมือเพื่อการพัฒนาบรรจุภัณฑ์สำหรับถุงรับบริจาคโลหิตและพลาสติกทางการแพทย์ ร่วมกับ ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ชัยเวช นุชประยูร ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย และ คุณสมศักดิ์ บริสุทธนะกุล ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท อุตสาหกรรมถุงพลาสติคไทย จำกัด โดยมีคุณอัฒฑวุฒิ หิรัญบูรณะ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีขั้นปลาย บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และแพทย์หญิง สร้อยสอางค์ พิกุลสด ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ร่วมแสดงความยินดี เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2558 ณ ห้องจุมภฏ 2 – 3 ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติบรมราชินีนาถ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย

การลงนาม MOU ดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและพัฒนานวัตกรรมพลาสติกเพื่อวงการแพทย์ และทดแทนการนำเข้า อันจะนำไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรม และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้ผู้ประกอบการ ซึ่งบริษัทฯ และ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ได้ร่วมกันศึกษาความเป็นไปได้ในการดำเนินโครงการฯ โดยมีบริษัท อุตสาหกรรมถุงพลาสติคไทย จำกัด ร่วมในการพัฒนาบรรจุภัณฑ์สำหรับถุงรับบริจาคโลหิต โดยภายในถุงบรรจุโลหิตจะมีน้ำยาป้องกันเลือดแข็งตัว ทำให้บรรจุภัณฑ์ต้องมีคุณสมบัติพิเศษในการป้องกันการระเหยของของเหลวที่อยู่ภายในถุง และป้องกันการทำปฏิกิริยากับอากาศภายนอก เพื่อให้ความเข้มข้นและคุณสมบัติของน้ำยาเป็นไปตามมาตรฐาน นับเป็นบรรจุภัณฑ์ที่ผลิตภายในประเทศเป็นครั้งแรก โดยใช้เม็ดพลาสติกชนิด LLDPE Metallocene ภายใต้แบรนด์ InnoPlus

ข่าวอื่นๆ