GC ร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จับมือกลุ่มผู้ประกอบการบริการส่งอาหาร ลงนามบันทึกความร่วมมือ “Food Delivery วิถีใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม”
30 กันยายน 2563
GC ร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จับมือกลุ่มผู้ประกอบการบริการส่งอาหาร ลงนามบันทึกความร่วมมือ “Food Delivery วิถีใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม”
สิ่งแวดล้อม
GC จัดงาน GC Group SEEK PLUS+ DAY 2020: We Love GC กล้าที่จะก้าวและเติบโตไปด้วยกัน
29 กันยายน 2563
GC จัดงาน GC Group SEEK PLUS+ DAY 2020: We Love GC กล้าที่จะก้าวและเติบโตไปด้วยกัน
สิ่งแวดล้อม
GC จับมือ P&G Thailand และ Habitat for Humanity สร้างบ้านจากวัสดุ Upcycling หลังแรกของประเทศไทย
24 กันยายน 2563
GC จับมือ P&G Thailand และ Habitat for Humanity สร้างบ้านจากวัสดุ Upcycling หลังแรกของประเทศไทย
สิ่งแวดล้อม
GC ไม่หยุดดูแลสิ่งแวดล้อมเพื่อคนไทย คว้ารางวัลโครงการประเมินและจัดระดับธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืน (LCSi) ในระดับยอดเยี่ยม ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2
16 กันยายน 2563
GC ไม่หยุดดูแลสิ่งแวดล้อมเพื่อคนไทย คว้ารางวัลโครงการประเมินและจัดระดับธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืน (LCSi) ในระดับยอดเยี่ยม ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2
สิ่งแวดล้อม
GC ได้รับเชิญเพื่อกล่าวปาฐกถา ในหัวข้อเรื่อง "Circular Economy" ณ งานปาฐกถาอารี วัลยะเสวี ครั้งที่ 33 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
03 กันยายน 2563
GC ได้รับเชิญเพื่อกล่าวปาฐกถา ในหัวข้อเรื่อง "Circular Economy" ณ งานปาฐกถาอารี วัลยะเสวี ครั้งที่ 33 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
สิ่งแวดล้อม
โครงการเปลี่ยนพลาสติกเป็นบุญ สร้างผ้าไตรจีวร จากขวดพลาสติก PET ลดก๊าซเรือนกระจก
19 สิงหาคม 2563
โครงการเปลี่ยนพลาสติกเป็นบุญ สร้างผ้าไตรจีวร จากขวดพลาสติก PET ลดก๊าซเรือนกระจก
สิ่งแวดล้อม
GC เปิดตัว GC Circular Living Shop ใน Ecotopia สนับสนุนการใช้พลาสติกอย่างยั่งยืนตามหลัก Circular Economy
11 สิงหาคม 2563
GC เปิดตัว GC Circular Living Shop ใน Ecotopia สนับสนุนการใช้พลาสติกอย่างยั่งยืนตามหลัก Circular Economy
สิ่งแวดล้อม
GC จับมือคลินิกเพื่ออุตสาหกรรม ร่วมโครงการ 10 คลองสวยน้ำใส เฉลิมพระเกียรติวันเฉลิมพระชนมพรรษา
24 กรกฎาคม 2563
GC จับมือคลินิกเพื่ออุตสาหกรรม ร่วมโครงการ 10 คลองสวยน้ำใส เฉลิมพระเกียรติวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สิ่งแวดล้อม
GC จับมือผู้ประกอบการและดีไซเนอร์ เปิดตัวผลิตภัณฑ์ ECO-Design จากโครงการ Upcycling Upstyling
17 กรกฎาคม 2563
GC จับมือผู้ประกอบการและดีไซเนอร์ เปิดตัวผลิตภัณฑ์ ECO-Design จากโครงการ Upcycling Upstyling
สิ่งแวดล้อม
GC ขยายผลความร่วมมือ และต่อยอดโอกาสการดำเนินงานด้าน Circular Economy กับภาคการศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
25 มิถุนายน 2563
GC ขยายผลความร่วมมือ และต่อยอดโอกาสการดำเนินงานด้าน Circular Economy กับภาคการศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
สิ่งแวดล้อม
GC มอบถังบรรจุน้ำสะอาด InnoPlus แก่มูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด เพื่อนำไปช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยแล้ง
25 มิถุนายน 2563
GC มอบถังบรรจุน้ำสะอาด InnoPlus แก่มูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด เพื่อนำไปช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยแล้ง
สิ่งแวดล้อม
GC ริเริ่มโมเดลเชิงรุก ร่วมกับพันธมิตร รัฐ เอกชน และภาคประชาสังคม สร้างโมเดลต้นแบบแรกของประเทศ โครงการ “ส่งพลาสติกกลับบ้าน” เรียกคืนขยะเดลิเวอร์รี่ เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนครบวงจร
20 พฤษภาคม 2563
GC ริเริ่มโมเดลเชิงรุก ร่วมกับพันธมิตร รัฐ เอกชน และภาคประชาสังคม สร้างโมเดลต้นแบบแรกของประเทศ โครงการ “ส่งพลาสติกกลับบ้าน” เรียกคืนขยะเดลิเวอร์รี่ เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนครบวงจร
สิ่งแวดล้อม