GC ริเริ่มโมเดลเชิงรุกร่วมกับพันธมิตร สร้างโมเดลต้นแบบ “ส่งพลาสติกกลับบ้าน
18 พฤษภาคม 2563
GC ริเริ่มโมเดลเชิงรุกร่วมกับพันธมิตร สร้างโมเดลต้นแบบ “ส่งพลาสติกกลับบ้าน
สิ่งแวดล้อม
GC อาสา แก้ปัญหาขยะล้น จาก WFH ตั้งโมเดลต้นแบบ ‘ส่งพลาสติกกลับบ้าน’
18 พฤษภาคม 2563
GC อาสา แก้ปัญหาขยะล้น จาก WFH ตั้งโมเดลต้นแบบ ‘ส่งพลาสติกกลับบ้าน’
สิ่งแวดล้อม
GC สร้างโมเดลต้นแบบแรกของประเทศ โครงการ "ส่งพลาสติกกลับบ้าน"
18 พฤษภาคม 2563
GC สร้างโมเดลต้นแบบแรกของประเทศ โครงการ "ส่งพลาสติกกลับบ้าน"
สิ่งแวดล้อม
GC ร่วมกับ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดตัวโครงการ “ต้นแบบการบริหารจัดการขยะพลาสติกครบวงจรในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ เพื่อเป็นโมเดลเศรษฐกิจหมุนเวียนให้กับประเทศ”
20 มีนาคม 2563
GC ร่วมกับ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดตัวโครงการ “ต้นแบบการบริหารจัดการขยะพลาสติกครบวงจรในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ เพื่อเป็นโมเดลเศรษฐกิจหมุนเวียนให้กับประเทศ”
สิ่งแวดล้อม
GC ชู Circular Economy ในพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ร่วมสร้างมาตรฐานเศรษฐกิจหมุนเวียน ควบคู่สมดุลการพัฒนาความยั่งยืน
26 กุมภาพันธ์ 2563
GC ชู Circular Economy ในพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ร่วมสร้างมาตรฐานเศรษฐกิจหมุนเวียน ควบคู่สมดุลการพัฒนาความยั่งยืน
สิ่งแวดล้อม
GC ร่วมสนับสนุนงานวิ่งรักษ์โลก “SET RUN BANGKOK 2020” ด้วยเสื้อวิ่งจากขวดพลาสติกใช้แล้ว
16 กุมภาพันธ์ 2563
GC ร่วมสนับสนุนงานวิ่งรักษ์โลก “SET RUN BANGKOK 2020” ด้วยเสื้อวิ่งจากขวดพลาสติกใช้แล้ว
สิ่งแวดล้อม
มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ GC ร่วมลงนาม MOU โครงการทดสอบและพัฒนาต่อยอดเครื่องบำบัดอากาศที่มีมลพิษและฝุ่นขนาดเล็ก PM 2.5 ต้นแบบ
12 กุมภาพันธ์ 2563
มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ GC ร่วมลงนาม MOU โครงการทดสอบและพัฒนาต่อยอดเครื่องบำบัดอากาศที่มีมลพิษและฝุ่นขนาดเล็ก PM 2.5 ต้นแบบ
สิ่งแวดล้อม
GC ร่วมกับ GPSC เปิดใช้งานระบบกักเก็บพลังงานอัจฉริยะ Smart Energy Storage System ขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ต้นแบบเทคโนโลยีและนวัตกรรมพลังงาน
09 กุมภาพันธ์ 2563
GC ร่วมกับ GPSC เปิดใช้งานระบบกักเก็บพลังงานอัจฉริยะ Smart Energy Storage System ขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ต้นแบบเทคโนโลยีและนวัตกรรมพลังงาน
สิ่งแวดล้อม
GC นำแคมเปญ Waste This Way ในงานฟุตบอลประเพณี จุฬาฯ - ธรรมศาสตร์
08 กุมภาพันธ์ 2563
GC นำแคมเปญ Waste This Way ในงานฟุตบอลประเพณี จุฬาฯ - ธรรมศาสตร์
สิ่งแวดล้อม
GC เข้าร่วมการประชุมเตรียมการข้อเสนอต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ COP26
05 กุมภาพันธ์ 2563
GC เข้าร่วมการประชุมเตรียมการข้อเสนอต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ COP26
สิ่งแวดล้อม
GC เปิดโครงการ Upcycling Upstyling ต่อยอดการออกแบบผลิตภัณฑ์ ECO-Design
04 กุมภาพันธ์ 2563
GC เปิดโครงการ Upcycling Upstyling ต่อยอดการออกแบบผลิตภัณฑ์ ECO-Design
สิ่งแวดล้อม
GC เปิดพาวิลเลียน Everlasting Forest by GC ในเทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ 2563 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3
01 กุมภาพันธ์ 2563
GC เปิดพาวิลเลียน Everlasting Forest by GC ในเทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ 2563 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3
สิ่งแวดล้อม