GC บริษัทปิโตรเคมีแรกของไทยติดอันดับ 1 ของโลกจาก DJSI ต่อเนื่อง 3 ปีซ้อนในกลุ่มธุรกิจเคมีภัณฑ์ พร้อมเดินหน้าสู่องค์กร Net Zero
13 พฤศจิกายน 2564
GC บริษัทปิโตรเคมีแรกของไทยติดอันดับ 1 ของโลกจาก DJSI ต่อเนื่อง 3 ปีซ้อนในกลุ่มธุรกิจเคมีภัณฑ์ พร้อมเดินหน้าสู่องค์กร Net Zero
รางวัล
GC รับรางวัลเกียรติยศด้านความยั่งยืน SET Sustainability Awards of Honor จากตลาดหลักทรัพย์ 4 ปีซ้อน
03 พฤศจิกายน 2564
GC รับรางวัลเกียรติยศด้านความยั่งยืน SET Sustainability Awards of Honor จากตลาดหลักทรัพย์ 4 ปีซ้อน
รางวัล
UN Global Compact เชิดชู GC ในฐานะองค์กรต้นแบบด้านความยั่งยืน ระดับสูงสุด (LEAD) ของโลก ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6
12 ตุลาคม 2564
UN Global Compact เชิดชู GC ในฐานะองค์กรต้นแบบด้านความยั่งยืน ระดับสูงสุด (LEAD) ของโลก ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6
รางวัล
GC รับรางวัลหุ้นยั่งยืน THSI อย่างต่อเนื่อง เป็นปีที่ 7
11 ตุลาคม 2564
GC รับรางวัลหุ้นยั่งยืน THSI อย่างต่อเนื่อง เป็นปีที่ 7
รางวัล
GC ตอกย้ำความเป็นองค์กรคาร์บอนต่ำ กับรางวัล LCSi ระดับโดดเด่น
15 กันยายน 2564
GC ตอกย้ำความเป็นองค์กรคาร์บอนต่ำ กับรางวัล LCSi ระดับโดดเด่น
รางวัล
GC รับรางวัล CEO, CFO และ IR ยอดเยี่ยม จากเวที IAA Awards for Listed Companies 2020
15 มีนาคม 2564
GC รับรางวัล CEO, CFO และ IR ยอดเยี่ยม จากเวที IAA Awards for Listed Companies 2020
รางวัล
GC ได้รับรางวัล "Top Employer 2021" สำหรับประเทศไทย เป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน
11 กุมภาพันธ์ 2564
GC ได้รับรางวัล "Top Employer 2021" สำหรับประเทศไทย เป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน
รางวัล
GC รับรางวัลประกาศเกียรติคุณชนะเลิศการประกวดร้านงานกาชาดออนไลน์ ประจำปี 2563 ประเภทหน่วยงานเอกชน พร้อมออกร้านออนไลน์ Upcycling Shop by GC ตอกย้ำการใช้ชีวิตแบบ GC Circular Living
19 ธันวาคม 2563
GC รับรางวัลประกาศเกียรติคุณชนะเลิศการประกวดร้านงานกาชาดออนไลน์ ประจำปี 2563 ประเภทหน่วยงานเอกชน พร้อมออกร้านออนไลน์ Upcycling Shop by GC ตอกย้ำการใช้ชีวิตแบบ GC Circular Living
รางวัล
GC คว้ารางวัลหุ้นขวัญใจมหาชน กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 ตอกย้ำการเติบโตอย่างยั่งยืน
18 ธันวาคม 2563
GC คว้ารางวัลหุ้นขวัญใจมหาชน กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 ตอกย้ำการเติบโตอย่างยั่งยืน
รางวัล
GC คว้าประเมินผลดัชนีชี้วัดความยั่งยืน CDP ในระดับ A สูงสุดในประเทศ พร้อมเดินหน้าสู่การเป็นผู้นำด้านความยั่งยืนในระดับสากล
10 ธันวาคม 2563
GC คว้าประเมินผลดัชนีชี้วัดความยั่งยืน CDP ในระดับ A สูงสุดในประเทศ พร้อมเดินหน้าสู่การเป็นผู้นำด้านความยั่งยืนในระดับสากล
รางวัล
GC คว้ารางวัล Thailand Corporate Excellence Awards 2020 ตอกย้ำความเป็นเลิศด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน
08 ธันวาคม 2563
GC คว้ารางวัล Thailand Corporate Excellence Awards 2020 ตอกย้ำความเป็นเลิศด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน
รางวัล
GC รับรางวัลชีวจิต Awards 2020 ตอกย้ำการเป็นองค์กรผู้ขับเคลื่อนงานด้านความยั่งยืน
19 พฤศจิกายน 2563
GC รับรางวัลชีวจิต Awards 2020 ตอกย้ำการเป็นองค์กรผู้ขับเคลื่อนงานด้านความยั่งยืน
รางวัล