GC ร่วมบรรยายในงาน “Eastern Economic Corridor - Future Business in Thailand and ASEAN 2021: Green Bio Waste & Circular Economy & Management”
12 มีนาคม 2564
GC ร่วมบรรยายในงาน “Eastern Economic Corridor - Future Business in Thailand and ASEAN 2021: Green Bio Waste & Circular Economy & Management”
สิ่งแวดล้อม
GC เดินหน้าต่อยอดแพลตฟอร์มการจัดการขยะพลาสติกแบบครบวงจร ด้วย Chemical Recycling จับมือ ม.สุรนารี สร้างระบบการคัดแยกขยะพลาสติก จากต้นทางสู่ปลายทาง พร้อมเพิ่มมูลค่าให้ขยะพลาสติกปนเปื้อน
05 มีนาคม 2564
GC เดินหน้าต่อยอดแพลตฟอร์มการจัดการขยะพลาสติกแบบครบวงจร ด้วย Chemical Recycling จับมือ ม.สุรนารี สร้างระบบการคัดแยกขยะพลาสติก จากต้นทางสู่ปลายทาง พร้อมเพิ่มมูลค่าให้ขยะพลาสติกปนเปื้อน
สิ่งแวดล้อม
GC เดินหน้า “โครงการฮาวทูแยก..แยกอย่างไรไม่ให้ติดเชื้อ” มอบถุงแดงและถังแดง ให้กรุงเทพมหานคร
25 กุมภาพันธ์ 2564
GC เดินหน้า “โครงการฮาวทูแยก..แยกอย่างไรไม่ให้ติดเชื้อ” มอบถุงแดงและถังแดง ให้กรุงเทพมหานคร
โควิด19
GC เดินหน้าสร้างความเข้มแข็งตามกลยุทธ์ Step Change ลงนามสัญญาปรับปรุงโรงโอเลฟินส์ หน่วยที่2 กับ บริษัท ซัมซุง เอ็นจิเนียริ่ง เพิ่มความยืดหยุ่นในการใช้วัตถุดิบ ต่อยอดสู่ธุรกิจปิโตรเคมีขั้นปลาย
18 กุมภาพันธ์ 2564
GC เดินหน้าสร้างความเข้มแข็งตามกลยุทธ์ Step Change ลงนามสัญญาปรับปรุงโรงโอเลฟินส์ หน่วยที่2 กับ บริษัท ซัมซุง เอ็นจิเนียริ่ง เพิ่มความยืดหยุ่นในการใช้วัตถุดิบ ต่อยอดสู่ธุรกิจปิโตรเคมีขั้นปลาย
เศรษฐกิจ
GC พัฒนาต่อยอดเครื่องบำบัดอากาศที่มีมลพิษและฝุ่นขนาดเล็ก PM2.5 ต้นแบบ รุ่นที่ 2 มอบให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
15 กุมภาพันธ์ 2564
GC พัฒนาต่อยอดเครื่องบำบัดอากาศที่มีมลพิษและฝุ่นขนาดเล็ก PM2.5 ต้นแบบ รุ่นที่ 2 มอบให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
สิ่งแวดล้อม
GC เดินหน้า “โครงการฮาวทูแยก..แยกอย่างไรไม่ให้ติดเชื้อ” มอบถุงแดงและถังแดง ให้กลุ่มสยามพิวรรธน์
15 กุมภาพันธ์ 2564
GC เดินหน้า “โครงการฮาวทูแยก..แยกอย่างไรไม่ให้ติดเชื้อ” มอบถุงแดงและถังแดง ให้กลุ่มสยามพิวรรธน์
โควิด19
GC ได้รับรางวัล "Top Employer 2021" สำหรับประเทศไทย เป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน
11 กุมภาพันธ์ 2564
GC ได้รับรางวัล "Top Employer 2021" สำหรับประเทศไทย เป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน
รางวัล
GC สนับสนุนอุปกรณ์ป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ใช้ในการป้องกันและลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ
05 กุมภาพันธ์ 2564
GC สนับสนุนอุปกรณ์ป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ใช้ในการป้องกันและลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ
โควิด19
GC มอบเก้าอี้อัพไซคลิง แก่คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อใช้ในพื้นที่การทำงานส่วนกลาง และเยี่ยมชมหน่วยปฏิบัติการต่อต้านขยะทะเล ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล
04 กุมภาพันธ์ 2564
GC มอบเก้าอี้อัพไซคลิง แก่คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อใช้ในพื้นที่การทำงานส่วนกลาง และเยี่ยมชมหน่วยปฏิบัติการต่อต้านขยะทะเล ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล
สิ่งแวดล้อม
GC ส่งมอบเครื่องบำบัดอากาศมลพิษและฝุ่นขนาดเล็ก PM2.5 ให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ
02 กุมภาพันธ์ 2564
GC ส่งมอบเครื่องบำบัดอากาศมลพิษและฝุ่นขนาดเล็ก PM2.5 ให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ
สิ่งแวดล้อม
GC ร่วมส่งมอบนวัตกรรม “อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล เพื่อรับมือสถานการณ์โควิด-19” ให้สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
02 กุมภาพันธ์ 2564
GC ร่วมส่งมอบนวัตกรรม “อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล เพื่อรับมือสถานการณ์โควิด-19” ให้สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
โควิด19
GC จับมือ Thai Union เดินหน้า “โครงการฮาวทูแยก..แยกอย่างไรไม่ให้ติดเชื้อ” ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร
27 มกราคม 2564
GC จับมือ Thai Union เดินหน้า “โครงการฮาวทูแยก..แยกอย่างไรไม่ให้ติดเชื้อ” ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร
โควิด19