พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ “การให้บริการด้านการบริหารงานอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม” ระหว่าง GC Estate และ NPC S&E
21 ธันวาคม 2563
พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ “การให้บริการด้านการบริหารงานอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม” ระหว่าง GC Estate และ NPC S&E
เศรษฐกิจ
GC รับรางวัลประกาศเกียรติคุณชนะเลิศการประกวดร้านงานกาชาดออนไลน์ ประจำปี 2563 ประเภทหน่วยงานเอกชน พร้อมออกร้านออนไลน์ Upcycling Shop by GC ตอกย้ำการใช้ชีวิตแบบ GC Circular Living
19 ธันวาคม 2563
GC รับรางวัลประกาศเกียรติคุณชนะเลิศการประกวดร้านงานกาชาดออนไลน์ ประจำปี 2563 ประเภทหน่วยงานเอกชน พร้อมออกร้านออนไลน์ Upcycling Shop by GC ตอกย้ำการใช้ชีวิตแบบ GC Circular Living
รางวัล
GC คว้ารางวัลหุ้นขวัญใจมหาชน กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 ตอกย้ำการเติบโตอย่างยั่งยืน
18 ธันวาคม 2563
GC คว้ารางวัลหุ้นขวัญใจมหาชน กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 ตอกย้ำการเติบโตอย่างยั่งยืน
รางวัล
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมชมโครงการความร่วมมือระหว่างดอยคำ และ GC
17 ธันวาคม 2563
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมชมโครงการความร่วมมือระหว่างดอยคำ และ GC
สิ่งแวดล้อม
GC ร่วมกับ EnCo จัดงาน Moment to Give เทศกาลช็อปของขวัญส่งความสุขท้ายปี พร้อมจัดแสดงสินค้าอัพไซคลิง สะท้อนแนวทางการใช้ชีวิตแบบ GC Circular Living
17 ธันวาคม 2563
GC ร่วมกับ EnCo จัดงาน Moment to Give เทศกาลช็อปของขวัญส่งความสุขท้ายปี พร้อมจัดแสดงสินค้าอัพไซคลิง สะท้อนแนวทางการใช้ชีวิตแบบ GC Circular Living
สิ่งแวดล้อม
คณะผู้บริหาระดับสูง เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการงานวิจัยฯ ณ GCP
15 ธันวาคม 2563
คณะผู้บริหาระดับสูง เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการงานวิจัยฯ ณ GCP
เศรษฐกิจ
GC คว้าประเมินผลดัชนีชี้วัดความยั่งยืน CDP ในระดับ A สูงสุดในประเทศ พร้อมเดินหน้าสู่การเป็นผู้นำด้านความยั่งยืนในระดับสากล
10 ธันวาคม 2563
GC คว้าประเมินผลดัชนีชี้วัดความยั่งยืน CDP ในระดับ A สูงสุดในประเทศ พร้อมเดินหน้าสู่การเป็นผู้นำด้านความยั่งยืนในระดับสากล
รางวัล
GC คว้ารางวัล Thailand Corporate Excellence Awards 2020 ตอกย้ำความเป็นเลิศด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน
08 ธันวาคม 2563
GC คว้ารางวัล Thailand Corporate Excellence Awards 2020 ตอกย้ำความเป็นเลิศด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน
รางวัล
GC จัดงานประชุม GC Circular Living Symposium 2020: Tomorrow Together เวทีระดับโลกที่รวมผู้นำทางความคิด นวัตกร และนักธุรกิจจากทั่วโลก มาร่วมเปลี่ยนความคิดสู่การปฏิบัติจริง เพื่อวันพรุ่งนี้ที่ยั่งยืน
03 ธันวาคม 2563
GC จัดงานประชุม GC Circular Living Symposium 2020: Tomorrow Together เวทีระดับโลกที่รวมผู้นำทางความคิด นวัตกร และนักธุรกิจจากทั่วโลก มาร่วมเปลี่ยนความคิดสู่การปฏิบัติจริง เพื่อวันพรุ่งนี้ที่ยั่งยืน
สิ่งแวดล้อม
GC รับรางวัลชีวจิต Awards 2020 ตอกย้ำการเป็นองค์กรผู้ขับเคลื่อนงานด้านความยั่งยืน
19 พฤศจิกายน 2563
GC รับรางวัลชีวจิต Awards 2020 ตอกย้ำการเป็นองค์กรผู้ขับเคลื่อนงานด้านความยั่งยืน
รางวัล
GC จัดอบรมหลักสูตร “Ethical Challenges in New Normal” ให้แก่ผู้บริหารระดับสูง และผู้บริหารของกลุ่มบริษัทฯ
17 พฤศจิกายน 2563
GC จัดอบรมหลักสูตร “Ethical Challenges in New Normal” ให้แก่ผู้บริหารระดับสูง และผู้บริหารของกลุ่มบริษัทฯ
เศรษฐกิจ
GC ร่วมกับ สมอ.และ SCG ลงนามบันทึกความร่วมมือ มุ่งผลักดันมาตรการเศรษฐกิจหมุนเวียนสู่ภาคอุตสาหกรรมทั่วไทยด้วยนโยบาย BCG ดังนี้
16 พฤศจิกายน 2563
GC ร่วมกับ สมอ.และ SCG ลงนามบันทึกความร่วมมือ มุ่งผลักดันมาตรการเศรษฐกิจหมุนเวียนสู่ภาคอุตสาหกรรมทั่วไทยด้วยนโยบาย BCG ดังนี้
เศรษฐกิจ