GC จับมือ เมืองไทยประกันชีวิต ร่วมกับภาครัฐ จัดโครงการพักระยองอุ่นใจ รับฟรีความคุ้มครองโควิด-19 ท่องเที่ยวอย่างสบายใจในจังหวัดระยอง
24 กรกฎาคม 2563
GC จับมือ เมืองไทยประกันชีวิต ร่วมกับภาครัฐ จัดโครงการพักระยองอุ่นใจ รับฟรีความคุ้มครองโควิด-19 ท่องเที่ยวอย่างสบายใจในจังหวัดระยอง
โควิด19
GC พาองค์กรฝ่าวิกฤตโควิด-19 ชูกลยุทธ์ Digital Transformation พนักงานคือพลังสำคัญ
23 กรกฎาคม 2563
GC พาองค์กรฝ่าวิกฤตโควิด-19 ชูกลยุทธ์ Digital Transformation พนักงานคือพลังสำคัญ
เศรษฐกิจ
GC จับมือผู้ประกอบการและดีไซเนอร์ เปิดตัวผลิตภัณฑ์ ECO-Design จากโครงการ Upcycling Upstyling
17 กรกฎาคม 2563
GC จับมือผู้ประกอบการและดีไซเนอร์ เปิดตัวผลิตภัณฑ์ ECO-Design จากโครงการ Upcycling Upstyling
สิ่งแวดล้อม
GC ร่วมพัฒนาโมเดลการศึกษาโรงเรียนมงคลวิทยา พร้อมสนับสนุนทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี
08 กรกฎาคม 2563
GC ร่วมพัฒนาโมเดลการศึกษาโรงเรียนมงคลวิทยา พร้อมสนับสนุนทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี
สังคม
GC จับมือพันธมิตรไต้หวัน Dynachem Group ถือหุ้น 41.5% ใน "Dynachisso Thai" เดินหน้าธุรกิจพลาสติกวิศวกรรม พีพี คอมพาวด์
07 กรกฎาคม 2563
GC จับมือพันธมิตรไต้หวัน Dynachem Group ถือหุ้น 41.5% ใน "Dynachisso Thai" เดินหน้าธุรกิจพลาสติกวิศวกรรม พีพี คอมพาวด์
เศรษฐกิจ
GC ขยายผลความร่วมมือ และต่อยอดโอกาสการดำเนินงานด้าน Circular Economy กับภาคการศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
25 มิถุนายน 2563
GC ขยายผลความร่วมมือ และต่อยอดโอกาสการดำเนินงานด้าน Circular Economy กับภาคการศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
สิ่งแวดล้อม
GC มอบถังบรรจุน้ำสะอาด InnoPlus แก่มูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด เพื่อนำไปช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยแล้ง
25 มิถุนายน 2563
GC มอบถังบรรจุน้ำสะอาด InnoPlus แก่มูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด เพื่อนำไปช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยแล้ง
สิ่งแวดล้อม
GC มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สถาบันวิทยสิริเมธี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช และกลุ่มบริษัทโปลิโฟม ร่วมพัฒนาและส่งมอบ “หุ่นยนต์แบ่งปัน” หุ่นยนต์ช่วยเหลือทางการแพทย์
18 มิถุนายน 2563
GC มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สถาบันวิทยสิริเมธี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช และกลุ่มบริษัทโปลิโฟม ร่วมพัฒนาและส่งมอบ “หุ่นยนต์แบ่งปัน” หุ่นยนต์ช่วยเหลือทางการแพทย์
โควิด19
GC ถวายผลิตภัณฑ์ให้วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก เพื่อใช้ในการป้องกันและลดความเสี่ยง จากการติดเชื้อไวรัสโควิด-19
12 มิถุนายน 2563
GC ถวายผลิตภัณฑ์ให้วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก เพื่อใช้ในการป้องกันและลดความเสี่ยง จากการติดเชื้อไวรัสโควิด-19
โควิด19
GC จับมือไทยเบฟ สนับสนุนเจลแอลกอฮอล์ ภายใต้แบรนด์ GelCo ให้กับโรงพยาบาลเลิดสิน
04 มิถุนายน 2563
GC จับมือไทยเบฟ สนับสนุนเจลแอลกอฮอล์ ภายใต้แบรนด์ GelCo ให้กับโรงพยาบาลเลิดสิน
โควิด19
GC ร่วมลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 สนับสนุน Wall Shield เพื่อใช้ในร้านอาหารเครือข่าย Wongnai x LINE Man
02 มิถุนายน 2563
GC ร่วมลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 สนับสนุน Wall Shield เพื่อใช้ในร้านอาหารเครือข่าย Wongnai x LINE Man
โควิด19
GC จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พร้อมดำเนินการตามมาตรการป้องกัน COVID-19
02 มิถุนายน 2563
GC จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พร้อมดำเนินการตามมาตรการป้องกัน COVID-19
โควิด19