GC รับรางวัลจรรยาบรรณดีเด่นหอการค้าไทย ประจำปี 2563
16 พฤศจิกายน 2563
GC รับรางวัลจรรยาบรรณดีเด่นหอการค้าไทย ประจำปี 2563
รางวัล
GC ได้รับการจัดอันดับเป็นสมาชิกในกลุ่มดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (DJSI) ปี 2563 เป็นอันดับที่ 1 ของโลก ในกลุ่มธุรกิจเคมีภัณฑ์ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2
14 พฤศจิกายน 2563
GC ได้รับการจัดอันดับเป็นสมาชิกในกลุ่มดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (DJSI) ปี 2563 เป็นอันดับที่ 1 ของโลก ในกลุ่มธุรกิจเคมีภัณฑ์ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2
รางวัล
GC ได้รับเกียรติให้เป็นวิทยากรในหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) บรรยายในหัวข้อ "อุตสาหกรรมเคมีกับการก้าวสู่ Circular Economy"
05 พฤศจิกายน 2563
GC ได้รับเกียรติให้เป็นวิทยากรในหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) บรรยายในหัวข้อ "อุตสาหกรรมเคมีกับการก้าวสู่ Circular Economy"
เศรษฐกิจ
GC คว้า 4 รางวัล ในงาน Corporate Governance Asia 10th Asian Excellence Award 2020
22 ตุลาคม 2563
GC คว้า 4 รางวัล ในงาน Corporate Governance Asia 10th Asian Excellence Award 2020
รางวัล
GC ร่วมเป็นวิทยากรในงาน The EnDay พร้อมขับเคลื่อนสิ่งแวดล้อมไทยให้ไปสู่ความยั่งยืน
19 ตุลาคม 2563
GC ร่วมเป็นวิทยากรในงาน The EnDay พร้อมขับเคลื่อนสิ่งแวดล้อมไทยให้ไปสู่ความยั่งยืน
สิ่งแวดล้อม
กลุ่ม ปตท. เปิดตัวนวัตกรรมพลังงานทางเลือกที่ยั่งยืน “โซลาร์ชนิดลอยน้ำทะเล” แห่งแรกของประเทศไทย
12 ตุลาคม 2563
กลุ่ม ปตท. เปิดตัวนวัตกรรมพลังงานทางเลือกที่ยั่งยืน “โซลาร์ชนิดลอยน้ำทะเล” แห่งแรกของประเทศไทย
สิ่งแวดล้อม
GC ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรในงาน Circular Economy Webinar Series ครั้งที่ 3 จัดโดย เครือข่ายเพื่อความยั่งยืนแห่งประเทศไทย (TRBN)
12 ตุลาคม 2563
GC ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรในงาน Circular Economy Webinar Series ครั้งที่ 3 จัดโดย เครือข่ายเพื่อความยั่งยืนแห่งประเทศไทย (TRBN)
สิ่งแวดล้อม
GC ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงพลังงาน ครบรอบ 18 ปี
05 ตุลาคม 2563
GC ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงพลังงาน ครบรอบ 18 ปี
ข่าวอื่นๆ
GC จับมือ ThaiBev และ Thai Union ผนึกพลัง ตอกย้ำพันธมิตรยั่งยืน ในงาน “Thailand Sustainability Expo 2020”
01 ตุลาคม 2563
GC จับมือ ThaiBev และ Thai Union ผนึกพลัง ตอกย้ำพันธมิตรยั่งยืน ในงาน “Thailand Sustainability Expo 2020”
สิ่งแวดล้อม
GC ร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จับมือกลุ่มผู้ประกอบการบริการส่งอาหาร ลงนามบันทึกความร่วมมือ “Food Delivery วิถีใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม”
30 กันยายน 2563
GC ร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จับมือกลุ่มผู้ประกอบการบริการส่งอาหาร ลงนามบันทึกความร่วมมือ “Food Delivery วิถีใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม”
สิ่งแวดล้อม
GC จัดงาน GC Group SEEK PLUS+ DAY 2020: We Love GC กล้าที่จะก้าวและเติบโตไปด้วยกัน
29 กันยายน 2563
GC จัดงาน GC Group SEEK PLUS+ DAY 2020: We Love GC กล้าที่จะก้าวและเติบโตไปด้วยกัน
สิ่งแวดล้อม
GC GCL และ GCM เข้าเฝ้าสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายถังน้ำ InnoPlus
25 กันยายน 2563
GC GCL และ GCM เข้าเฝ้าสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายถังน้ำ InnoPlus
สังคม