พีทีที โกลบอล เคมิคอล พบนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ (Analyst Meeting) และสื่อมวลชน( Media Meeting) ครั้งที่ 2/2558
15 พฤษภาคม 2558
พีทีที โกลบอล เคมิคอล พบนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ (Analyst Meeting) และสื่อมวลชน( Media Meeting) ครั้งที่ 2/2558
เศรษฐกิจ
PTTGC รับโล่รางวัล IP Champion Awards 2015
30 เมษายน 2558
PTTGC รับโล่รางวัล IP Champion Awards 2015
รางวัล
PTTGC รับรางวัลบริษัทที่มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล Environmental, Social and Governance : ESG ตอบโจทย์การลงทุนอย่างยั่งยืน
17 เมษายน 2558
PTTGC รับรางวัลบริษัทที่มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล Environmental, Social and Governance : ESG ตอบโจทย์การลงทุนอย่างยั่งยืน
รางวัล
PTTGC รับ 4 รางวัลจากนิตยสาร Corporate Governance Asia ในงาน 5th Asian Excellence Recognition Award 2015
10 เมษายน 2558
PTTGC รับ 4 รางวัลจากนิตยสาร Corporate Governance Asia ในงาน 5th Asian Excellence Recognition Award 2015
รางวัล
PTTGC ลงนาม MOU โครงการความร่วมมือเพื่อการพัฒนาบรรจุภัณฑ์สำหรับถุงรับบริจาคโลหิตและพลาสติกทางการแพทย์ ร่วมกับ สภากาชาดไทย และบริษัท อุตสาหกรรมถุงพลาสติคไทย จำกัด
09 เมษายน 2558
PTTGC ลงนาม MOU โครงการความร่วมมือเพื่อการพัฒนาบรรจุภัณฑ์สำหรับถุงรับบริจาคโลหิตและพลาสติกทางการแพทย์ ร่วมกับ สภากาชาดไทย และบริษัท อุตสาหกรรมถุงพลาสติคไทย จำกัด
เศรษฐกิจ
PTTGC รับรางวัล Fast Growing Company Award ในพิธีมอบรางวัล Thailand Top Company Awards 2015
08 เมษายน 2558
PTTGC รับรางวัล Fast Growing Company Award ในพิธีมอบรางวัล Thailand Top Company Awards 2015
รางวัล
PTTGC รับรางวัล Ecomagination Award 2015
02 เมษายน 2558
PTTGC รับรางวัล Ecomagination Award 2015
รางวัล
พีทีที โกลบอล เคมิคอล ลงนามร่วม กนอ. พัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมพลาสติกในเขตเศรษฐกิจพิเศษ สร้างมูลค่าเพิ่ม
12 มีนาคม 2558
พีทีที โกลบอล เคมิคอล ลงนามร่วม กนอ. พัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมพลาสติกในเขตเศรษฐกิจพิเศษ สร้างมูลค่าเพิ่ม
เศรษฐกิจ
พีทีที โกลบอล เคมิคอล รับโล่แสดงความยินดีจากนายกรัฐมนตรี เป็นหนึ่งใน 10 บริษัทไทย เป็นสมาชิก DJSI World Member
26 กุมภาพันธ์ 2558
พีทีที โกลบอล เคมิคอล รับโล่แสดงความยินดีจากนายกรัฐมนตรี เป็นหนึ่งใน 10 บริษัทไทย เป็นสมาชิก DJSI World Member
รางวัล
พีทีที โกลบอล เคมิคอล รับรางวัลยอดเยี่ยม IAA Awards for Listed Companies 2014 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5
26 กุมภาพันธ์ 2558
พีทีที โกลบอล เคมิคอล รับรางวัลยอดเยี่ยม IAA Awards for Listed Companies 2014 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5
รางวัล
พีทีที โกลบอล เคมิคอล พบนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และ พบสื่อมวลชน (Media Meeting) ครั้งที่ 1/2558
20 กุมภาพันธ์ 2558
พีทีที โกลบอล เคมิคอล พบนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และ พบสื่อมวลชน (Media Meeting) ครั้งที่ 1/2558
เศรษฐกิจ
PTTGC รับรางวัล TOP Corporate Governance Report Awards ในงาน SET Awards 2014
27 พฤศจิกายน 2557
PTTGC รับรางวัล TOP Corporate Governance Report Awards ในงาน SET Awards 2014
รางวัล