GC คว้ารางวัลโดดเด่นแห่งปี ในโครงการประเมินและจัดระดับธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืน (LCSi)
15 กันยายน 2564
GC คว้ารางวัลโดดเด่นแห่งปี ในโครงการประเมินและจัดระดับธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืน (LCSi)
รางวัล
GC ร่วมแสดงความมุ่งมั่นในการต่อต้านคอร์รัปชัน ในงาน “วันต่อต้านคอร์รัปชันออนไลน์ ปี 2564 (ACT Day): คบเด็กสร้างชาติ”
06 กันยายน 2564
GC ร่วมแสดงความมุ่งมั่นในการต่อต้านคอร์รัปชัน ในงาน “วันต่อต้านคอร์รัปชันออนไลน์ ปี 2564 (ACT Day): คบเด็กสร้างชาติ”
สังคม
ปตท. GC และ GCME สนับสนุนคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ในการออกแบบ ปรับปรุง และสนับสนุนเงินติดตั้งระบบให้กับหอผู้ป่วยความดันลบ พร้อมมอบผลิตภัณฑ์นวัตกรรมพลาสติก เพื่อรองรับภารกิจดูแลผู้ป่วยจากการติดเชื้อไวรัสโควิด 19
06 กันยายน 2564
ปตท. GC และ GCME สนับสนุนคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ในการออกแบบ ปรับปรุง และสนับสนุนเงินติดตั้งระบบให้กับหอผู้ป่วยความดันลบ พร้อมมอบผลิตภัณฑ์นวัตกรรมพลาสติก เพื่อรองรับภารกิจดูแลผู้ป่วยจากการติดเชื้อไวรัสโควิด 19
โควิด19
โครงการ GC Engineers Talk เพื่อนักศึกษาที่สนใจสายอาชีพปิโตรเคมี
03 กันยายน 2564
โครงการ GC Engineers Talk เพื่อนักศึกษาที่สนใจสายอาชีพปิโตรเคมี
สังคม
CEO บรรยายในโครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง: ผู้บริหารส่วนราชการ (นบส. 2) รุ่น 13 ปี 2564 ในหัวข้อ “กลยุทธ์ภาคเอกชน: วิกฤตและโอกาส”
02 กันยายน 2564
CEO บรรยายในโครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง: ผู้บริหารส่วนราชการ (นบส. 2) รุ่น 13 ปี 2564 ในหัวข้อ “กลยุทธ์ภาคเอกชน: วิกฤตและโอกาส”
เศรษฐกิจ
พิธีประกาศความร่วมมือให้การสนับสนุนวงเงิน Domestic Letter of Credit (DLC) ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Microsoft Teams Meeting
02 กันยายน 2564
พิธีประกาศความร่วมมือให้การสนับสนุนวงเงิน Domestic Letter of Credit (DLC) ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Microsoft Teams Meeting
เศรษฐกิจ
GC และ GCM ร่วมกับคู่ค้าผู้ประกอบการพลาสติก สนับสนุนการจัดทำเครื่องบำบัดโรคทางเดินหายใจอัตราการไหลสูง (Chula HFNC) ในโครงการ “Greater Care Charity by GC & Customers II”
01 กันยายน 2564
GC และ GCM ร่วมกับคู่ค้าผู้ประกอบการพลาสติก สนับสนุนการจัดทำเครื่องบำบัดโรคทางเดินหายใจอัตราการไหลสูง (Chula HFNC) ในโครงการ “Greater Care Charity by GC & Customers II”
โควิด19
GC ร่วมเสวนาในงาน “SET Thailand Focus 2021: Thriving in the Next Normal”
25 สิงหาคม 2564
GC ร่วมเสวนาในงาน “SET Thailand Focus 2021: Thriving in the Next Normal”
เศรษฐกิจ
แทนความห่วงใยให้ถึงบุคลากรด่านหน้า GC ส่งมอบชุดกาวน์กันน้ำเพิ่มอีก 1 ล้านชุด รวม 4 ล้านชุด
20 สิงหาคม 2564
แทนความห่วงใยให้ถึงบุคลากรด่านหน้า GC ส่งมอบชุดกาวน์กันน้ำเพิ่มอีก 1 ล้านชุด รวม 4 ล้านชุด
โควิด19
GC จัดกิจกรรม Analyst Meeting ประกาศผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ปี 2564 แก่นักวิเคราะห์
18 สิงหาคม 2564
GC จัดกิจกรรม Analyst Meeting ประกาศผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ปี 2564 แก่นักวิเคราะห์
เศรษฐกิจ
GC แสดงวิสัยทัศน์แนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน ในงานเสวนา “บทบาทของมหาวิทยาลัยกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศด้วย BCG Model”
17 สิงหาคม 2564
GC แสดงวิสัยทัศน์แนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน ในงานเสวนา “บทบาทของมหาวิทยาลัยกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศด้วย BCG Model”
เศรษฐกิจ
GC และ GCM ร่วมกับพันธมิตร คู่ค้าผู้ประกอบการพลาสติก 84 ราย มอบนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์พลาสติกแบบครบวงจรช่วยผู้ป่วยโควิด-19 ให้กับโรงพยาบาลสนาม และศูนย์พักคอย ในพื้นที่เสี่ยงสูง
14 สิงหาคม 2564
GC และ GCM ร่วมกับพันธมิตร คู่ค้าผู้ประกอบการพลาสติก 84 ราย มอบนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์พลาสติกแบบครบวงจรช่วยผู้ป่วยโควิด-19 ให้กับโรงพยาบาลสนาม และศูนย์พักคอย ในพื้นที่เสี่ยงสูง
โควิด19