ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ส่วนนักลงทุนสัมพันธ์ ในพื้นที่ส่วนนี้ท่านจะพบข้อมูลที่สำคัญของบริษัทเรา เช่น ผลประกอบการแต่ละไตรมาส ราคาหลักทรัพย์ และอื่นๆ อีกมากมายเพื่อเป็นประโยชน์ต่อ การตัดสินใจในการลงทุนของท่าน

ผลการดำเนินงาน ไตรมาส 3 ปี 2565

รายได้
181,536
ล้านบาท
(-8% QoQ)
Adjusted EBITDA
10,374
ล้านบาท
(-51% QoQ)
กำไรจากการดำเนินงาน
813
ล้านบาท
 
กำไรสุทธิ
(13,384)
ล้านบาท
(<-200% QoQ)

เอกสารเผยแพร่ล่าสุด

งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2565
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 3/2565
แบบ 56-1 One Report ปี 2564

กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง

กิจกรรม
20 กุมภาพันธ์ 2566
Opportunity Day YE/2022
เวลา: 14:15 - 15:00
Online

ESG กับการดำเนินงานที่ยั่งยืนของ GC

เกี่ยวกับการดำเนินงานด้าน ESG

อันดับความน่าเชื่อถือ

Baa2
BBB
AA+(th)

จุดแข็งและกลยุทธ์ของบริษัท

บริษัทฯ เร่งเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจปัจจุบัน โดยเพิ่มความยืดหยุ่น (Resilience) และสร้างความได้เปรียบเหนือคู่แข่งเพื่อเป็นฐานให้กับการเติบโตในอนาคต

จุดแข็งและกลยุทธ์ของบริษัท