ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ส่วนนักลงทุนสัมพันธ์ ในพื้นที่ส่วนนี้ท่านจะพบข้อมูลที่สำคัญของบริษัทเรา เช่น ผลประกอบการแต่ละไตรมาส ราคาหลักทรัพย์ และอื่นๆ อีกมากมายเพื่อเป็นประโยชน์ต่อ การตัดสินใจในการลงทุนของท่าน

ผลการดำเนินงาน ไตรมาส 1 ปี 2566

รายได้
147,248
ล้านบาท
(18% QoQ)
Adjusted EBITDA
9,530
ล้านบาท
(82% QoQ)
กำไรจากการดำเนินงาน
240
ล้านบาท
 
กำไรสุทธิ
82
ล้านบาท
(-88% QoQ)

เอกสารเผยแพร่ล่าสุด

กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง

กิจกรรม
ไม่พบกิจกรรมในขณะนี้

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ

ดูเพิ่มเติม

ESG กับการดำเนินงานที่ยั่งยืนของ GC

เกี่ยวกับการดำเนินงานด้าน ESG

อันดับความน่าเชื่อถือ

Baa2
BBB
AA+(th)

จุดแข็งและกลยุทธ์ของบริษัท

บริษัทฯ เร่งเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจปัจจุบัน โดยเพิ่มความยืดหยุ่น (Resilience) และสร้างความได้เปรียบเหนือคู่แข่งเพื่อเป็นฐานให้กับการเติบโตในอนาคต

จุดแข็งและกลยุทธ์ของบริษัท