ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ส่วนนักลงทุนสัมพันธ์ ในพื้นที่ส่วนนี้ท่านจะพบข้อมูลที่สำคัญของบริษัทเรา เช่น ผลประกอบการแต่ละไตรมาส ราคาหลักทรัพย์ และอื่นๆ อีกมากมายเพื่อเป็นประโยชน์ต่อ การตัดสินใจในการลงทุนของท่าน

ผลการดำเนินงาน ไตรมาส 2 ปี 2565

รายได้
196,397
ล้านบาท
(+12% QoQ)
Adjusted EBITDA
21,029
ล้านบาท
(+47% QoQ)
กำไรจากการดำเนินงาน
13,703
ล้านบาท
(+120% QoQ)
กำไรสุทธิ
1,388
ล้านบาท
(-67% QoQ)

เอกสารเผยแพร่ล่าสุด

งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2565
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 2/2565
แบบ 56-1 One Report ปี 2564

กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง

กิจกรรม
ไม่พบกิจกรรมในขณะนี้

ESG กับการดำเนินงานที่ยั่งยืนของ GC

เกี่ยวกับการดำเนินงานด้าน ESG

อันดับความน่าเชื่อถือ

Baa2
BBB
AA+(th)

จุดแข็งและกลยุทธ์ของบริษัท

บริษัทฯ เร่งเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจปัจจุบัน โดยเพิ่มความยืดหยุ่น (Resilience) และสร้างความได้เปรียบเหนือคู่แข่งเพื่อเป็นฐานให้กับการเติบโตในอนาคต

จุดแข็งและกลยุทธ์ของบริษัท